ciemno wszedzie, cicho wszędzie ale ............
kiedyś, coś, jakoś ............